O nás | Tvarové výrobky z hutních materiálů

Tvarové výrobky
z hutních materiálů

O nás

EXCON, a.s. je jednou z prvních porevolučních akciových společností ve stavebnictví. Zakladateli jsou české fyzické osoby, které ve společnosti pracovali a někteří dosud pracují. Na konci roku 2015 zakladatelé předali společnost do rukou managementu společnosti.

HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Hlavním a tradičním předmětem podnikání společnosti EXCON, a.s. jsou ocelové konstrukce. Společnost zahájila činnost v roce 1990 jako projekční ateliér specializovaný na statiku a dynamiku ocelových konstrukcí. Začátkem roku 1995 rozšířila své aktivity o inženýrskou a dodavatelskou činnost. V návaznosti na novou normu pro kontrolu a údržbu ocelových konstrukcí, na které se EXCON, a.s. podílela, rozvíjí produkt diagnostika staveb.

VIZE

EXCON chce stavět na dlouholeté tradici, na jedinečnosti spočívající v komplexnosti procesu od návrhu po montáž a na vysoké odbornosti. EXCON chce stále rozvíjet a zefektivňovat vlastní výrobní zázemí. Hlavním cílem je dokonale zvládnutý proces na ose projektant – programátor - výrobní automat.
Cílem v projektování i realizaci ocelových konstrukcí je přinášet kreativní, technicky jedinečná a ekonomická řešení.

MISE

Posláním managementu společnosti je vidět firmu jako sociální systém v celé její komplexnosti a tak ji i řídit.

Díky rozsáhlým zkušenostem z oblasti realizace ocelových konstrukcí můžeme nabídnout přidanou hodnotu v podobě rozsáhlého sortimentu tvarových výrobků z hutních materiálů, které mohou zefektivnit projektování ocelových konstrukcí.